Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

II. okrúhly stôl so zástupcami univerzít, štátnych inštitúcií a ministerstiev

V pondelok, 25. apríla organizoval Úrad priemyselného vlastníctva SR v poradí druhý okrúhly stôl s rektormi technických univerzít. Tentokrát sa stretnutie konalo v širšom okruhu a to so zástupcami všetkých štátnych inštitúcií, ktoré majú na starosti inovácie na Slovensku.

Cieľom stretnutia bolo zlepšiť postavenie Slovenska v inovačných rebríčkoch a zvýšiť počet inovácií v krajine. Okrem toho sa identifikovali prekážky v rámci patentovej činnosti a hľadali sa najvhodnejšie spôsoby ako univerzitám dopomôcť s transferom technológií.

Jednou z hlavných prekážok pri podávaní žiadostí o registráciu patentov, je relatívne zdĺhavý proces samotnej registrácie. Na tento fakt reagoval Úrad priemyselného vlastníctva už minulý rok a od marca 2021 zaviedol aj možnosť tzv. Fast track registrácií. Vďaka tomu je dnes možné registrovať patent už do 24 mesiacov.

Novinkou bolo aj predstavenie konkrétnych krokov z pripravovanej Národnej stratégie duševného vlastníctva – poskytovanie patentových voucherov, zriadenie Akadémie duševného vlastníctva a audit priemyselných práv priamo vo firmách a inštitúciách.

Stretnutie naprieč inštitúciami prinieslo želané výsledky a zúčastneným sa podarilo zadefinovať nové ciele. „S účastníkmi stretnutia sme sa zhodli na tom, že kvalita inovačného prostredia a počet patentov sú spojené nádoby, ktoré spolu priamo súvisia. Zhodu sme zaznamenali aj v tom, že univerzity majú žiť z duševného vlastníctva a nie zo štátnych dotácií." Zhrnul dnešné stretnutie predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Fotogaléria zo stretnutia:

Fotografia k článku

Fotografia k článku

Fotografia k článku

Fotografia k článku

Fotografia k článku

Fotografia k článku