Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Globálny inovačný index 2022

Svetová organizácia duševného vlastníctva počas hybridného podujatia 29. septembra 2022 sprístupní závery Globálneho inovačného indexu 2022. Podujatia sa zúčastnia čelní predstavitelia ústredných orgánov, zástupcovia podnikateľského sektora a inovační experti. Nosnou témou je budúcnosť poháňaná inováciami a ich vplyv na spoločnosť v nasledujúcich desaťročiach.
Živý prenos môžete sledovať na oficiálnej stránke Svetovej organizácie Duševného vlastníctva www.wipo.com.