Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva spoznal Slovensko a jeho inovačný potenciál

Generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) Daren Tang strávil týždeň na Slovensku. Pricestoval kvôli medzinárodnej konferencii Vodíkové technológie v doprave – pripravení na budúcnosť! organizovanej Úradom priemyselného vlastníctva SR a Ministerstvom hospodárstva SR, na ktorej participovalo aj WIPO.

Počas návštevy mal Daren Tang skutočne bohatý program a Slovensko mal možnosť spoznať z niekoľkých perspektív. Cestu začal stretnutiami s kľúčovými vládnymi predstaviteľmi, predovšetkým s premiérom, ministerkou kultúry, ministrom hospodárstva a ministrom zahraničných vecí. Predmetom stretnutí bola dôležitosť ochrany duševného vlastníctva a jeho významného dopadu na celú spoločnosť. „Vznik a ochrana unikátneho know-how inovátorov zo Slovenska má priamy vplyv na životnú úroveň nás všetkých. Privítal som ponuku WIPO na intenzívnu spoluprácu s cieľom zvýšiť našu konkurencieschopnosť aj kvalitu pracovných príležitostí na Slovensku," napísal na sociálnych sieťach premiér Eduard Heger.

Okrem vládnych predstaviteľov ho privítali aj slovenské univerzity s technickým zameraním, ktoré aktívne podporujú študentov a pedagógov v procese kreovania a tvorby inovácií – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Významnou súčasťou ciest po Slovensku boli stretnutia s úspešnými slovenskými startupistami a podnikateľmi, ktoré ukazujú, že máme veľa šikovných mladých ľudí a ich potenciál je potrebné oceniť a podporovať.

Generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva Daren Tang neobišiel ani Banskú Bystricu, kde s predsedom Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúšom Medvecom podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je zvyšovať povedomie o postupoch alternatívneho riešenia sporov, identifikovať a školiť špecializovaných IP mediátorov a rozhodcov so sídlom v SR či poskytovať mediačné a rozhodcovské semináre a podporovať vzdelávacie programy pre záujemcov zo Slovenska.

Prílohy:

1. Videonahrávka - Návšteva generálneho riaditeľa WIPO, pána Darena Tanga

2. Fotogaléria k článku:

Fotografia k článku

Fotografia k článku

Fotografia k článku

Fotografia k článku

Fotografia k článku

Fotografia k článku

Fotografia k článku