Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Dopadová štúdia Európskeho patentového úradu (EPÚ) k zavedeniu „grace period“ do európskeho patentového systému

Účelom štúdie je poskytnúť faktické dôkazy o dopadoch dodržiavania požiadavky novosti v zmysle Európskeho patentového dohovoru (EPD) a neexistencie tzv. grace period v európskom patentovom systéme. Grace period možno charakterizovať ako časové obdobie pred podaním patentovej prihlášky, počas ktorého vynálezca môže zverejniť svoj vynález aj bez ohrozenia novosti, ktorá je nevyhnutnou podmienkou patentovateľnosti.

Na tento účel bol vykonaný prieskum na veľkom počte prihlasovateľov. Tí väčšinou uviedli, že prísne požiadavky na novosť podľa EPD pre nich predstavujú len malé komplikácie, respektíve nepredstavujú žiadne komplikácie. Prieskum poukázal najmä na univerzitný výskumný sektor najmä v Európe, kde zverejnenie riešenia môže predstavovať problém pri následnom podaní patentovej prihlášky. Len 7 % amerických prihlasovateľov uviedlo, že im zverejnenie pred podaním prihlášky spôsobilo v minulosti neúspech ich prihlášky v EPÚ. Možno preto odhadovať, že ak by bola požiadavka „grace period“ zavedená, bola by potenciálne využitá pre približne 6 % prihlášok. Samozrejme v konečnom dôsledku by jej využívanie záviselo od jej finálnej podoby, a najmä od toho, či by boli prijaté nejaké obmedzenia, požiadavky na vyhlásenie alebo práva predchádzajúceho užívateľa, aby sa systém vyvážil, čo by potom ovplyvnilo, či by prihlasovatelia zmenili svoju politiku a správanie v oblasti zverejňovania informácií v dôsledku zmien právneho rámca.

Celú štúdiu nájdete na https://www.epo.org/service-support/publications.html?pubid=80#tab3