Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

DIZAJNY

Úrad priemyselného vlastníctva SR sa v roku 2022 intenzívnejšie venuje významu ochrany a registrácie dizajnov na národnej i nadnárodnej úrovni (dizajn Spoločenstva).

Cieľom je nadviazať intenzívnejšiu spoluprácu s kľúčovými partnermi a napomôcť k zvýšeniu ochrany dizajnov na Slovensku, vyzdvihnúť významných slovenských dizajnérov, dizajnérske firmy a rozvíjať spoluprácu s jednotlivými partnermi a inštitúciami zameranými na danú oblasť.

Spoločne chceme spojiť silu ÚPV SR ako ústredného orgánu štátnej správy, ktorý vedie register a zabezpečuje právnu ochranu dizajnov s jednotlivými orgánmi štátnej správy, s dizajnérmi, školami a ich fakultami zameranými na dizajn. Spoluprácou dokážeme vyzdvihnúť a podporiť tých dizajnérov, ktorí ochranu majú a takisto tých, ktorí o ochrane svojho duševného vlastníctva ešte len uvažujú.

Dizajny všeobecná brožúra.pdf (.pdf, 1,14 MB)
Dizajny brožúra pre študentov.pdf (.pdf, 0,5 MB)