Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Cena Európskeho patentového úradu - Európsky vynálezca roku 2022 – Nominujte vynálezcov

Európsky patentový úrad v nemeckom Mníchove aj tento rok zverejňuje výzvu na nomináciu Európsky vynálezca roku 2022. Ak poznáte vo svojom okolí človeka, výskumný tím alebo firmu, ktorých vynálezy prispeli k bezpečnejšej, lepšej a udržateľnejšej budúcnosti, alebo ste takým vynálezcom vy a zároveň ste držiteľom aspoň jedného platného európskeho patentu, pošlite svoju nomináciu Európskemu patentovému úradu do 1. októbra 2021.

Prihláška Európsky vynálezca roku 2022 v anglickom jazyku je k dispozícii na: https://forms.epo.org/news-events/events/european-inventor/nominate/entry-form.html

Nominovať môžete v nasledujúcich kategóriách:

  • priemysel – kategória pre európske firmy, ktoré sú držiteľom európskeho patentu a majú viac ako 250 zamestnancov s ročným obratom minimálne 50 mil. eur;
  • výskum – kategória pre výskumných pracovníkov univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií, ktorí sú držiteľom európskeho patentu;
  • nečlenovia EPO – vynálezcovia z krajín, ktoré nie sú členom Európskej patentovej organizácie a sú držiteľmi európskeho patentu;
  • MSP – kategória pre malé a stredné podniky (menej ako 250 zamestnancov s ročným obratom menej ako 50 mil. eur), ktoré sú držiteľom európskeho patentu;
  • životné zásluhy – kategória určená pre vynálezcov, ktorých celoživotné dielo malo zásadný vplyv na technologický rozvoj a spoločnosť samu osebe;
  • mladý vynálezca – nová kategória pre vynálezcov s vekom do 30 rokov, držiteľov európskeho patentu, v prípade získania ocenenia bude vyplatená odmena 20 000 eur za prvé miesto, 10 000 eur za druhé miesto a tretí finalista získa 5 000 eur.