Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Časopis Duševné vlastníctvo 1-2/2022

Vážený čitateľ,

časopis Duševné vlastníctvo predstavuje v podmienkach Slovenskej republiky jediné periodikum poskytujúce ucelený náhľad do problematiky duševného vlastníctva a odborné, aktuálne, hodnoverné a cielené informácie. Tvorí významný komunikačný nástroj smerom k verejnosti a platformu, ktorá spája odbornú verejnosť s patentovými zástupcami a súkromným sektorom.

Uvedomujeme si dôležitosť a potrebu jednoducho a cielene sprostredkovať informácie o duševnom vlastníctve, preto sme sa rozhodli časopis otvoriť širokej verejnosti. Aktuálny obsah nájdete vždy na webovej stránke časopisu, kde si môžete kedykoľvek časopis prelistovať či stiahnuť.

Zároveň vychádzame v ústrety čitateľom, preferujúcim tlačenú podobu časopisu, s možnosťou si ho i naďalej objednať.

Prajeme podnetné čítanie a tešíme sa na vašu spätnú väzbu!

redakčná rada časopisu Duševné vlastníctvo


Odkaz na PDF súbor časopisu (.pdf, 12 MB)
Odkaz na objednávku časopisu