Patenty

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

Autentická Banská Bystrica, unikátne mesto – výnimoční ľudia

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Mesto Banská Bystrica a Finančná správa Slovenskej republiky podpísali memorandum o porozumení k projektu Autentické mesto – Banská Bystrica.
Spoločným ideovým zámerom memoranda je prepojenie minulosti súvisiacej s duševným vlastníctvom mesta, ktorým bolo baníctvo a inovácie s ním spojené, až po súčasnosť, kedy sa z kultúrneho centra regiónu stalo miesto spájajúce výnimočných kreatívnych ľudí uvedomujúcich si dôležitosť ochrany výsledkov tvorivej ľudskej činnosti.

Projekt Európskej únie pre duševné vlastníctvo nám dáva možnosť patriť do európskej siete autentických miest, miest poznajúcich hodnotu ľudskej tvorivosti a ochotných podporovať jej ochranu. Zároveň sa môžeme pridať k mestám, ako sú Paríž, Rím, Malaga, Solún, Mykonos, Sofia či Plovdiv.

„Keď firma zanikne alebo sa projekt neuskutoční – myšlienka a nápad zostávajú. Tie sú večné až do chvíle, kým nie sú prekonané lepším nápadom či ideou. Autentickosť je večná je mottom nášho spoločného projektu. Autentickosť v zmysle originality, unikátnosti a hodnovernosti. Pozrime sa na Thurzovsko-fuggerovskú spoločnosť, Španiu dolinu, Medený Hámor, textilný závod Slovenku, Harmanecké papierne a mnohé ďalšie podniky. Tu sa tvorili „hodnoty“. Dnes ich nazývame moderne – inovácie. Ľudia, neustále hnaní túžbou uľahčiť si a zjednodušiť život, prichádzali s novými nápadmi. Niektoré z nich ostali na papieri, iné využívame dodnes. Ostávajú ľudstvu a tvoria duševné vlastníctvo,“ konštatuje predseda ÚPV SR Matúš Medvec.

Trestná činnosť vyplývajúca z porušovania práv duševného vlastníctva nie je bez ekonomických, ale aj ľudských obetí. Falšovanie tovaru spôsobí ročne škodu vo výške 83 miliárd eur v kľúčových hospodárskych odvetviach a viac ako 600-tisíc stratených pracovných miest. Falšujú sa najmä farmaceutiká, ochranné pomôcky, náhradné diely, kozmetika či detské hračky. V prepočte na obyvateľa je to na Slovensku ročne viac ako 86 eur z peňaženky každého Slováka!

„Propagácia ochrany unikátnych myšlienok je nesmierne dôležitá už na miestnej úrovni. Zvyšovať povedomie o duševnom vlastníctve a posilniť jeho ochranu má kľúčový vplyv na vytváranie kvalitných a udržateľných pracovných miest nevyhnutných na zotavenie sa zo súčasnej zdravotnej a hospodárskej krízy,“ uzatvára predseda ÚPV SR.

Video k téme si môžete pozrieť na tejto adrese: https://www.youtube.com/watch?v=LPwXmJJKE4Y&ab_channel=%C3%9Aradpriemyseln%C3%A9hovlastn%C3%ADctvaSR

Ilustračný obrázok