Patenty

Produkty a služby

Procesy konania

Rezortná koordinačná skupina

Boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu

Verejné vyhlášky

Projekty spolufinancované z EÚ

Kontakty

Aktuality

Dokumenty na stiahnutie

63. Valné zhromaždenie Svetovej organizácie duševného vlastníctva

Cez 900 delegátov zo 193 členských štátov sa aktuálne zúčastňuje na v poradí 63. Valnom zhromaždení Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).
Aj valné zhromaždenie bolo ovplyvnené aktuálnymi celospoločenskými témami.

„Invázia na Ukrajinu, globálna inflácia, narušenie potravinových a energetických dodávateľských reťazcov, to všetko robí spoločenskú situáciu mimoriadne náročnou. Aj napriek týmto výzvam sa nemôžeme obzerať dozadu ani zastaviť našu prácu na budovaní globálneho ekosystému duševného vlastníctva," otvoril zhromaždenie generálny riaditeľ WIPO Daren Tang.

Slovensko prečítalo úvodné vyhlásenie v mene skupiny CEBS, v ktorom zdôraznilo v mene 19 štátov CEBS skupiny výborné výsledky WIPO nielen vo finančnej oblasti, ale najmä pri rozvoji a propagácii duševného vlastníctva ako vhodného nástroja pre inovácie a ekonomický rast. Rovnako bola vyzdvihnutá úloha WIPO ako vedúcej organizácie podieľajúcej sa na obnove ekonomík krajín prostredníctvom podpory malých a stredných podnikov, startupov či iných subjektov v oblasti duševného vlastníctva.

Slovensko zároveň prezentovalo národné vyhlásenie, v ktorom ocenilo jednak kvalitné služby poskytované WIPO pre členské štáty a poďakovalo za skvelú spoluprácu s WIPO, ktorej dôkazom bola aj nedávna návšteva generálneho riaditeľa WIPO Darena Tanga na Slovensku i jeho účasť na konferencii o vodíkových technológiách v doprave. Veríme, že nastavená spolupráca s WIPO bude úspešne pokračovať a prinesie Slovensku nové výzvy v témach inovácií i celkovo duševného vlastníctva.

Fotografia k článku:

Ilustračná fotografia