Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Vzdelávanie

Termín konania odborných skúšok

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z. z.) je stanovený na 5. a 6. november 2019.
Žiadosť o odborné skúšky sa podáva v úrade písomne spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.) a dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú skúšku (§ 6 ods. 5 zákona č. 344/2004 Z. z.).

Žiadosti o vykonanie odbornej skúšky sa podávajú najneskôr do 4. októbra 2019 na adresu: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica.

Skúšobný poriadok (.pdf, 162 kB)

Zoznam právnych predpisov (.pdf, 157 kB)

Úrad priemyselného vlastníctva SR,
Švermova 43,
974 04 Banská Bystrica 4

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky