Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Vzdelávanie

Termín konania odborných skúšok

Úrad priemyselného vlastníctva SR oznamuje, že termín odborných skúšok na výkon činnosti patentového zástupcu (§ 6 zákona č. 344/2004 Z. z.) a skúšok spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho spoločenstva je stanovený na 6. a 7. novembra 2018.

Skúšobný poriadok (.pdf, 162 kB)

Zoznam právnych predpisov (.pdf, 157 kB)

Žiadosť o odborné skúšky sa podáva na úrad písomne, spolu s overeným dokladom o vysokoškolskom vzdelaní, potvrdením o nadobudnutej praxi (§ 4 zákona č. 344/2004 Z. z.) a dokladom o zaplatení správneho poplatku za odbornú skúšku (§ 6 ods.5 zákona č. 344/2004 Z. z.).

Žiadosti o vykonanie odbornej skúšky sa podávajú najneskôr do 5. októbra 2018 na adresu:

Úrad priemyselného vlastníctva SR,
Švermova 43,
974 04 Banská Bystrica 4

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky