Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Elektronické podávanie » Online Filing » Stretnutia používateľov elektronických služieb

Stretnutia používateľov elektronických služieb

III. stretnutie používateľov elektronických služieb

Úspešná spolupráca Úradu priemyselného vlastníctva SR s Európskym patentovým úradom (EPÚ) a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) v organizovaní Stretnutí používateľov elektronických služieb pokračovala 3. – 4. novembra 2010. Počas prvého dňa stretnutia sa účastníci oboznámili s možnosťami elektronického podávania prihlášok ochranných známok a dizajnov Spoločenstva, s aktuálnym vývojom v elektronizácii verejnej a štátnej správy na Slovensku, s novinkami v oblasti elektronických služieb a produktov týkajúcich sa európskych patentov. Druhý deň stretnutia bol venovaný praktickým cvičeniam zameraným na online podávanie, vyhľadávanie patentových dokumentov, ochranných známok a dizajnov v databázach ÚPV SR a medzinárodných inštitúcií pôsobiacich v oblasti duševného vlastníctva.

II. stretnutie používateľov elektronických služieb

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Európskym patentovým úradom (EPÚ) a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) zorganizoval druhé Stretnutie používateľov elektronických služieb 20. – 21. októbra 2009. Súčasťou podujatia bolo aj prezentovanie elektronických služieb OHIM-u. Počas dvojdňového stretnutia boli prezentované novinky v elektronickom podávaní a v internetovom vyhľadávaní patentových a známkových informácií. Druhý deň podujatia bol opäť venovaný praktickým cvičeniam.

I. stretnutie používateľov elektronických služieb

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Európskym patentovým úradom (EPÚ) zorganizoval v dňoch 25. – 26. novembra 2008 dvojdňové Stretnutie používateľov elektronických služieb. Patentoví zástupcovia a ich asistenti, prihlasovatelia, zástupcovia kontaktných a informačných miest ÚPV SR a informačno-poradenských miest ÚPV SR pre inovácie mali možnosť oboznámiť sa s e-službami EPÚ a ÚPV SR i s vyhľadávaním patentových a známkových informácií. Program podujatia bol rozdelený na teoretickú a praktickú časť, ktorá zahŕňala cvičenia venované elektronickému podávaniu, ako aj vyhľadávaniu v sprístupnených databázach ÚPV SR a medzinárodných inštitúcií.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky