Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Všeobecné dokumenty

Správne poplatky - Všeobecná správa (pol. 1)

Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba 16,50 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie 165,50 €
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy