Preskočiť na obsah

Propagácia pre používateľov

Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej úrad) organizuje s cieľom zvýšiť povedomie o aktuálne poskytovaných elektronických službách pre používateľov dva typy podujatí:

  • používateľské dni, kde sú sprostredkované aktuálne informácie z oblasti elektronického podávania,
  • stretnutie používateľov elektronických služieb, kde sú sprostredkované najmä aktuálne informácie o všetkých elektronických službách poskytovaných úradom. Toto podujatie sa úrad snaží organizovať v spolupráci s Európskym patentovým úradom (EPO) a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), takže účastníci podujatia majú možnosť sa oboznámiť aj s aktuálnymi informáciami z oblasti elektronických služieb, ktoré sú poskytované spomenutými inštitúciami.

Podujatia pozostávajú z teoretickej a praktickej časti a sú určené predovšetkým patentovým zástupcom a ich asistentom, prihlasovateľom, zástupcom kontaktných a informačných miest úradu a informačno-poradenských miest úradu pre inovácie.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky