Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Elektronické podávanie » Modul elektronických formulárov (MEF) » Prihlasovanie medzinárodných ochranných známok

Prihlasovanie medzinárodných ochranných známok

Služba zabezpečuje prihlasovateľom, ktorí majú trvalý pobyt, sídlo alebo podnik na území Slovenskej republiky alebo sú štátnym príslušníkom Slovenskej republiky podať v úrade žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa madridského systému. Predmetnú žiadosť je možné podať súčasne s podaním prihlášky národnej ochrannej známky alebo kedykoľvek po jej podaní. Všetky úkony v Medzinárodnom úrade sprostredkúva pre prihlasovateľa/majiteľa medzinárodnej ochrannej známky úrad. Prihlasovateľ/majiteľ nekomunikuje s Medzinárodným úradom priamo, iba mu uhrádza poplatky podľa platného sadzobníka v jednotnej mene (švajčiarskych frankoch).

Služba je súčasť procesov v rámci častí konania o medzinárodných ochranných známkach v úrade, pričom prebieha vo viacerých krokoch ako sú podanie žiadosti o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa madridského systému, obojsmernej komunikácie žiadateľa s úradom prostredníctvom následných podaní a uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.

Odkaz na službu Prihlasovanie medzinárodných ochranných známok

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky