Preskočiť na obsah
Titulná strana » Produkty úradu

Prediagnostika priemyselných práv

Úrad priemyselného vlastníctva SR poskytuje službu pre malé a stredné podniky s názvom Prediagnostika priemyselných práv. Snahou prediagnostiky je priblíženie priemyselného vlastníctva malým a stredným podnikom, ktoré v dostatočnej miere neochraňujú svoje inovácie kvôli chýbajúcej informovanosti alebo nesprávnej podnikateľskej stratégii. Priemyselnoprávnu ochranu mnohokrát považujú za finančne nákladnú, administratívne náročnú a komplikovanú.
Cieľom prediagnostiky je analyzovať situáciu v podniku, oboznámiť jeho zástupcov s možnosťami priemyselnoprávnej ochrany, upozorniť na možné dopady nekalosúťažného konania a poskytnúť objektívne odporúčania. Zámerom nie je vyzývať podniky na podávanie prihlášok alebo nahrádzať činnosť patentových zástupcov, ale len poskytnúť konzultačno-poradenskú službu v oblasti priemyselnoprávnej ochrany.

Hlavné výhody pre podnik:

 • získanie základných znalostí z oblasti priemyselného vlastníctva
 • pochopenie hodnoty a významu priemyselného vlastníctva podniku
 • pripravenosť podniku čeliť nekalej súťaži
 • zvýšenie základného imania podniku
 • objektívne odporúčania
 • možnosť klásť dodatočné otázky
 • Výsledkom by malo byť porozumenie podniku, ako môže priemyselné vlastníctvo zlepšiť jeho rozvoj. Lepšia znalosť podniku o svojom duševnom vlastníctve, ku ktorej má prediagnostika prispieť, môže zlepšiť jeho konkurencieschopnosť a možnosti ďalšieho rozvoja v podnikateľskom prostredí.

  Prihlasovací formulár

  Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky