Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Dokumenty na prevzatie

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť (.pdf, 759 kB) Stiahnúť dokument: Metodika konania o predmetoch priemyselného vlastníctva – Všeobecná časť (.pdf, 759 kB)  
Metodika konania - označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov (.pdf, 675 kB) Stiahnúť dokument: Metodika konania - označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov (.pdf, 675 kB)  
Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov/zemepisného označenia výrobkov do registra Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov / zemepisného označenia výrobkov Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis označenia pôvodu výrobkov / zemepisného označenia výrobkov
Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu/chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu / chráneného zemepisného označenia do registra Európskej komisie

Poľnohospodárske výrobky a potraviny:

Jednotný dokument   Stiahnúť dokument: Jednotný dokument
Špecifikácia   Stiahnúť dokument: Špecifikácia
Odôvodnená námietka   Stiahnúť dokument: Odôvodnená námietka
Oznámenie o ukončení konzultácií   Stiahnúť dokument: oznámenie o ukončení konzultácií
Žiadosť o schválenie zmeny špecifikácie   Stiahnúť dokument: žiadosť o schválenie zmeny špecifikácie
Žiadosť o schválenie nepodstatnej zmeny   Stiahnúť dokument: žiadosť o schválenie nepodstatnej zmeny
Oznámenie o dočasnej zmene   Stiahnúť dokument: oznámenie o dočasnej zmene
Žiadosť o zrušenie   Stiahnúť dokument: žiadosť o zrušenie

Víno:

Žiadosť o registráciu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia   Stiahnúť dokument: Žiadosť o registráciu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia (.rtf, 42 kB)
Jednotný dokument   Stiahnúť dokument: Jednotný dokument (.rtf, 48 kB)
Špecifikácia   Stiahnúť dokument: Špecifikácia (.rtf, 22 kB)
Námietka proti označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu   Stiahnúť dokument: Námietka proti označeniu pôvodu alebo zemepisnému označeniu (.rtf, 20 kB)
Žiadosť o zmenu a doplnenie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia   Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu a doplnenie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia (.rtf, 12 kB)
Žiadosť o zrušenie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia   Stiahnúť dokument: Žiadosť o zrušenie označenia pôvodu alebo zemepisného označenia (.rtf, 12 kB)
Žiadosť o konverziu chráneného označenia pôvodu na zemepisné označenie   Stiahnúť dokument: Žiadosť o konverziu chráneného označeia pôvodu na zemepisné označenie (.rtf, 12 kB)

Liehoviny:

Žiadosť o zápis zemepisného označenia   Stiahnúť dokument: Žiadosť o zápis zemepisného označenia
Technická dokumentácia   Stiahnúť dokument: Technická dokumentácia
Námietka proti zemepisnému označeniu   Stiahnúť dokument: Námietka proti zemepisnému označeniu
Žiadosť o zrušenie zemepisného označenia   Stiahnúť dokument: Žiadosť o zrušenie zemepisného označenia
Žiadosť o zmenu technickej dokumentácie zemepisného označenia   Stiahnúť dokument: Žiadosť o zmenu technickej dokumentácie zemepisného označenia
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky