Preskočiť na obsah

Poplatky WIPO

Medzinárodný zápis označení pôvodu
SADZOBNÍK POPLATKOV

I. Medzinárodný zápis označenia pôvodu   1000 CHF
II. Zmena v medzinárodnom registri označení pôvodu   500 CHF
III. Výpis z medzinárodného registra označení pôvodu   150 CHF
IV. Potvrdenie alebo iná písomná informácia z medzinárodného registra označení pôvodu   100 CHF

https://www.wipo.int/finance/en/lisbon.html

 

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky