Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Poplatky WIPO

Medzinárodný zápis označení pôvodu
SADZOBNÍK POPLATKOV

Vykonávací predpis k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu platný od 1. januára 2016

I. Medzinárodný zápis označenia pôvodu   1000 CHF
II. Zmena v medzinárodnom registri označení pôvodu   500 CHF
III. Výpis z medzinárodného registra označení pôvodu   150 CHF
IV. Potvrdenie alebo iná písomná informácia z medzinárodného registra označení pôvodu   100 CHF

 

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy