Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov

Označenie pôvodu výrobkov je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine.

Zemepisným označením výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo, vo výnimočných prípadoch, krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok špecifickú kvalitu, povesť alebo charakteristické vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine, a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo vymedzenom zemepisnom mieste, oblasti alebo krajine

Označením pôvodu alebo zemepisným označením je možné chrániť poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno, liehoviny, minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky, na ktorých výslednú kvalitu alebo vlastnosti vplývajú prírodné podmienky alebo sú spojené s vymedzeným zemepisným územím tradíciou, povesťou, majú dobré meno, ktoré je možné prisúdiť práve zemepisnému pôvodu.

Poľnohospodárske výrobky a potraviny je možné zapísať a chrániť len na úrovni Európskeho spoločenstva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny z 21. novembra 2012 a vykonávacie nariadenie Komisie č. 668/2014.

Víno, na rozdiel od poľnohospodárskych výrobkov a potravín, môže byť chránené na úrovni:

  • národnej (zákon č. 469/2003 Z. z., ako OP alebo ZO)
  • medzinárodnej (Lisabonská dohoda, len ako OP)
  • Európskej únie (nariadenie EP a Rady č. 1308/2013 a nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009, ako OP alebo ZO)

Liehoviny je možné chrániť na úrovni:

  • národnej (zákon č. 469/2003 Z. z., ako OP alebo ZO)
  • medzinárodnej (Lisabonská dohoda, len ako OP)
  • Európskej únie (nariadenie Rady (ES) č. 110/2008, vykonávacie nariadenie Komisie č. 716/2013, len ako ZO)

Minerálne vody, remeselné výrobky a iné výrobky je možné zapísať a chrániť na národnej úrovni (zákon č. 469/2003 Z. z., ako OP alebo ZO) a medzinárodnej úrovni (Lisabonská dohoda, len ako OP).

Vysvetlivky:
OP - označenie pôvodu
ZO - zemepisné označenie
EÚ - Európska únia
EK - Európska komisia

 

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky