Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Elektronické podávanie » Modul elektronických formulárov (MEF)

Modul elektronických formulárov (MEF)

 Modul elektronických formulárov (ďalej „MEF") Úradu priemyselného vlastníctva SR (ďalej „úrad") je prístupovým miestom k elektronickým službám, ktoré úrad poskytuje používateľom, pričom je dostupný 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

MEF je dostupný na adrese: https://mef.indprop.gov.sk/ipointupv/pages/Default.aspx

Na prístup k MEF je potrebná identifikácia a autentifikácia používateľa prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty), prípadne dokladu o pobyte s elektronickým čipom alebo alternatívneho autentifikátora, a bezpečnostného osobného kódu (BOK). Prístup zahraničného používateľa k MEF je možný aj prostredníctvom identifikácie a autentifikácie zahraničným prihlasovacím prostriedkom vydaným v niektorej z krajín Európskej únie, ktorého je držiteľom.

Z dôvodu plnej kompatibility sa odporúča použiť internetový prehliadač Internet Explorer 11 alebo Mozilla Firefox 42.0+.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky