Preskočiť na obsah
Titulná strana » Legislatíva » Medzirezortné pripomienkové konanie

Medzirezortné pripomienkové konanie

Materiály na medzirezortné pripomienkové konanie sú od 1. 4. 2016 uverejňované na Portáli Slov-Lex na internetovej adrese: https://www.slov-lex.sk/domov

Materiály na medzirezortné pripomienkové konanie sú od 1. 6. 2008 uverejňované na Portáli právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR, umiestnenom na internetovej adrese: https://lt.justice.gov.sk/

Zobraziť archív MPK

Návrh zákona o poplatkoch za udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 00320/2008/LPO-001 | Vystavené: 28.02.2008 | Termín: 20.03.2008 | Adresaemail | Stiahnúť materiály

Návrh vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej reubliky, ktorou sa vykonáva zákon č. ...... Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 120/101469/2007 | Vystavené: 8.11.2007 | Termín: 20.11.2007 | Adresaemail | Stiahnúť materály

Návrh zákona o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 120/2143/2007 | Vystavené: 20.4.2007 | Termín: 15.5.2007 | Adresaemail | Stiahnúť materály

Predbežná informácia k návrhu zákona o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 120/100187/2007 | Vystavené: 2.2.2007 | Termín: - | Adresaemail | Stiahnúť materiál

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 120/3770/2006 | Vystavené: 6.11.2006 | Termín: 28.11.2006 | Adresaemail | Stiahnúť materiál

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 120/101202/2006 | Vystavené: 24.10.2006 | Termín: 15.10.2006 | Adresaemail | Stiahnúť materiál

Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na Diplomatickej konferencii k prijatiu revidovaného znenia Dohovoru o práve ochrannej známky konanej v Singapure v dňoch 13. - 31. marca 2006

Číslo materiálu: 120/100193/2006 | Vystavené: 1.2.2006 | Termín: 8.2.2006 | Adresaemail | Stiahnúť materiál

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy