Preskočiť na obsah

Medzinárodná legislatíva

Ženevský akt Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1754 zo 7. októbra 2019 o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Lisabonská dohoda o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu (.pdf, 92 kB)
(Vyhláška č. 67/1975 Zb., v znení vyhl. č. 79/1985 Zb.)

Vykonávací predpis k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu (konsolidovaný text) (.pdf, 116 kB)
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 13/2003 Z. z.)

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu (.pdf, 192 kB)
(Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 484/2011 Z. z., platné od 1. januára 2012)

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Lisabonskej dohode o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu
(Oznámenie č. 49/2016 Z. z. platné pre SR od 1. januára 2016)

Administratívne pokyny na uplatňovanie Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a o medzinárodnom zápise označení pôvodu (.pdf, 71 kB)
(Platné od 1. januára 2010)

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky