Preskočiť na obsah

Často kladené otázky -
Topografie polovodičových výrobkov

  •  Zákon č. 146/2000 Z. z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov
  • Čo je to topografia polovodičových výrobkov?
    Topografia polovodičových výrobkov je séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných vzájomne súvisiacich zobrazení, znázorňujúca trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá, pričom každé zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku v ktoromkoľvek stupni jeho výroby.

    Kedy vzniká a končí ochranná doba topografie?
    Ochrana topografie vzniká dňom prvého obchodného využitia topografie, ak bola prihláška podaná na úrade do dvoch rokov od tohto využitia, alebo dňom podania prihlášky, ak predtým nebola topografia obchodne využitá. Ochrana topografie sa končí uplynutím 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla.

    Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky