Preskočiť na obsah

Často kladené otázky -
Označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia

 •  Zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov
 • Čo sa rozumie pod pojmom označenie pôvodu výrobku?
  Označenie pôvodu výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak kvalita alebo vlastnosti tohto výrobku sú výlučne alebo podstatne dané zemepisným prostredím s jeho charakteristickými prírodnými a ľudskými faktormi a výroba, spracovanie a príprava tohto výrobku sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine.

  Čo je to zemepisné označenie výrobku?
  Zemepisné označenie výrobku je názov určitého miesta, oblasti alebo vo výnimočných prípadoch krajiny používaný na označenie výrobku pochádzajúceho z tohto miesta, oblasti alebo krajiny, ak má tento výrobok určitú kvalitu, povesť alebo iné vlastnosti, ktoré môžu byť pripísané tomuto miestu, oblasti alebo krajine, a výroba, spracovanie alebo príprava tohto výrobku sa uskutočňuje vo vymedzenom mieste, oblasti alebo krajine.
  Doba trvania práva na ochranu zapísaného označenia pôvodu nie je časovo obmedzená.

  Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky