Preskočiť na obsah

Často kladené otázky -
Dodatkové ochranné osvedčenia

  •  Nariadenie Rady EHS č. 1768/92 z 18. júna 1992 o zavedení dodatkových ochranných osvedčení na liečivá
  •  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES č. 1610/96 z 23. júla 1996 o zavedení dodatkových ochranných osvedčení na výrobky na ochranu rastlín
  • Čo je to dodatkové ochranné osvedčenie?
    Dodatkové ochranné osvedčenie je ochranný dokument udelený na špecifický vynález, ktorým je liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín, ktoré/ktorý je účinnou látkou lieku alebo prípravku na ochranu rastlín podliehajúceho pred uvedením na trh povoľovaciemu konaniu. Ide o dodatkovú ochranu k ochrane udelenej základným patentom. Doba ochrany dodatkovým ochranným osvedčením je najviac 5 rokov.

    Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky