Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Elektronické podávanie

Elektronické podávanie

Elektronické podávanie predstavuje rýchly a bezpečný spôsob podávania prihlášok predmetov priemyselných práv a následných dokumentov k nim prostredníctvom internetu.

V súčasnosti sú používateľom sprístupnené štyri systémy umožňujúce elektronické podávanie na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Používateľom je odporúčané, aby sa pred výberom a použitím systému oboznámili s funkciami ktoré poskytuje a predišli tak vzniku prípadných problémov a nedorozumení súvisiacich s ich použitím.

  • elektronické podanie je možné podpísať elektronickým podpisom/kvalifikovaným elektronickým podpisom
  • na elektronické podanie je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Modul elektronických formulárov
  • elektronické podanie je možné podpísať elektronickým podpisom/kvalifikovaným elektronickým podpisom
  • na elektronické podanie je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Online Filing
  • elektronické podanie je možné podpísať elektronickým podpisom
  • na elektronické podanie je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • eFiling, eServices
  • elektronické podanie nie je možné podpísať elektronickým podpisom/kvalifikovaným elektronickým podpisom a preto je potrebné ho doplniť v písomnej forme v lehote do jedného mesiaca, v opačnom prípade sa takéto podanie bude považovať za nepodané
  • na elektronické podanie nie je možné uplatniť zľavu z poplatku v zmysle § 6 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky