Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Dokumenty na prevzatie

Dodatkové ochranné osvedčenia

Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá/výrobky na ochranu rastlín Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia Stiahnúť dokument: Žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa dodatkového ochranného osvedčenia Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa dodatkového ochranného osvedčenia Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa/prihlasovateľa dodatkového ochranného osvedčenia
Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dodatkového ochranného osvedčenia (práv zo žiadosti o udelenie DOO) Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dodatkového ochranného osvedčenia (práv zo žiadosti o udelenie DOO) Žiadosť o zápis prevodu/prechodu dodatkového ochranného osvedčenia (práv zo žiadosti o udelenie DOO)
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dodatkové ochranné osvedčenie Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dodatkové ochranné osvedčenie Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy na dodatkové ochranné osvedčenie
Žiadosť o predĺženie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá Stiahnúť dokument: Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá Stiahnúť dokument: Žiadosť o predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky