Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Materiály súvisiace s činnosťou úradu

Centralizovaný register informácií

 • Členstvo SR v medzinárodných organizáciách, poplatky za členstvo a zástupcovia SR v týchto organizáciách:
  • členstvo SR v medzinárodných organizáciách (oblasť priemyselných práv): WIPO, EPO, EUIPO
  • členské poplatky: ročný príspevok do WIPO: 136 737,- CHF
  • zástupcovia SR v týchto organizáciách:
   • WIPO: ÚPV SR je zastupované prostredníctvom Stálej misie SR pri Úradovni OSN v Ženeve
   • EPO: ÚPV SR zastupuje JUDr. Richard Messinger, predseda úradu (zástupca Ing. Lukrécia Marčoková)
   • EUIPO: ÚPV SR v Správnej rade zastupuje JUDr. Richard Messinger, predseda úradu (zástupca Mgr. Ján Poljovka) v Rozpočtovom výbore zastupuje JUDr. Richard Messinger (zástupca Mgr. Ján Poljovka)
 • Verejne vlastnené budovy a nájomné kontrakty
 • Oblasť poradných orgánov a splnomocnencov vlády
  ÚPV SR nemá v súčasnosti zástupcov v poradných orgánoch vlády SR ani splnomocnencov vlády SR.
 • Informácie za oblasť databáz a informačných súborov
  Úrad priemyselného vlastníctva udržiava elektronickú podobu nasledovných informačných súborov/databáz/:
  1. vynálezov ako celku
  2. úžitkových vzorov ako celku
  3. ochranných známok ako celku
  4. priemyselných vzorov ako celku
  Okrem uvedeného úrad poskytuje informácie týkajúce sa súborov CD Rom a DVD ROM týkajúcich sa predmetov priemyselného vlastníctva: cca 8 000 ks.
Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy