Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Aktuality

RSS


20.4.2010 Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax

Pri príležitosti 90. výročia právnej vedy a právnického vzdelávania na Slovensku, Právnická fakulta Univerzity Komenského organizuje v dňoch 21...

13.4.2010 Spustenie projektu TMview – bezplatný prístup k viac ako 5 miliónom ochranných známok

TMview (www.tmview.europa.eu) je vyhľadávacia databáza na internete, prostredníctvom ktorej môžu užívatelia bezplatne prezerať údaje z registrov ochranných...

19.3.2010 Zverejnené patentové prihlášky a prihlášky úžitkových vzorov vo formáte PDF

Do databáz s vybratými údajmi z registra patentov a úžitkových vzorov pribudli zverejnené patentové prihlášky a zverejnené prihlášky úžitkových vzorov vo...

10.3.2010 Súťaž EÚ pre školy v oblasti boja proti falšovaniu a pirátstvu

Inšpirujte Vašich žiakov pri návrhu loga alebo pečiatky pre Európske stredisko pre monitorovanie falšovania a pirátstva a vytvorení krátkych príbehov, hier...

2.3.2010 Benoît Battistelli je novým prezidentom EPÚ

Dňa 1. marca 2010 Správna rada Európskej patentovej organizácie (EPO) zvolila trojštvrtinovou väčšinou Benoît Battistelliho z Francúzska za...

24.2.2010 Varovanie - neoficiálna registrácia

Niekoľko súkromných spoločností ponúka za poplatok majiteľom priemyselných práv ich zverejnenie, registráciu alebo evidenciu v rôznych databázach vedených...

18.2.2010 Štúdia o fungovaní systému ochranných známok v Európe

V novembri 2009 Max Planckov inštitút pre právo duševného vlastníctva, súťažné a daňové právo v Mníchove podpísal zmluvu s Európskou komisiou na...

15.1.2010 Uzatvorenie rokovaní medzi Európskou úniou a Švajčiarskom

Dňa 11. decembra 2009 sa skončili rokovania medzi Európskou úniou a Švajčiarskom s cieľom uzatvoriť bilaterálnu dohodu o ochrane ich zemepisných označení...

14.1.2010 Vyhláška k novému zákonu o ochranných známkach

Dňa 23. decembra 2009 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z...

16.12.2009 Pokrok v rokovaniach o patente Európskej únie

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť dosiahla na svojom zasadaní v dňoch 3. - 4. decembra 2009 v Bruseli politickú dohodu o vytvorení...

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky