Preskočiť na obsah Banner seminára - presmerovanie na aktualitu
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Aktuality

RSS


18.2.2010 Štúdia o fungovaní systému ochranných známok v Európe

V novembri 2009 Max Planckov inštitút pre právo duševného vlastníctva, súťažné a daňové právo v Mníchove podpísal zmluvu s Európskou komisiou na...

15.1.2010 Uzatvorenie rokovaní medzi Európskou úniou a Švajčiarskom

Dňa 11. decembra 2009 sa skončili rokovania medzi Európskou úniou a Švajčiarskom s cieľom uzatvoriť bilaterálnu dohodu o ochrane ich zemepisných označení...

14.1.2010 Vyhláška k novému zákonu o ochranných známkach

Dňa 23. decembra 2009 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z...

16.12.2009 Pokrok v rokovaniach o patente Európskej únie

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť dosiahla na svojom zasadaní v dňoch 3. - 4. decembra 2009 v Bruseli politickú dohodu o vytvorení...

10.12.2009 Výsledky monitorovania prístupnosti webových stránok

Ministerstvo financií SR zverejnilo výsledky z 2. fázy monitorovania prístupnosti webových stránok, ktorá sa uskutočnila v období od 1. 7. 2009...

10.12.2009 Nový zákon o ochranných známkach

Dňa 8. decembra 2009 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Zákon nadobúda účinnosť 1...

25.11.2009 Regionálny seminár ÚPV ČR a WIPO

Regionálny seminár o úlohe duševného vlastníctva, najmä ochranných známok, označení pôvodu a zemepisných označení pri rozvoji a posilňovaní národných...

9.11.2009 Celoslovenský seminár: PATENTOVÉ INFORMÁCIE , PODPORA INOVÁCIÍ – SLUŽBY A NOVINKY

Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a Európskym patentovým úradom organizuje 19. novembra 2009...

16.10.2009 Novela zákona o označeniach pôvodu výrobkov

Dňa 15. 10. 2009 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená novela zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných...

29.9.2009 STRETNUTIE používateľov elektronických služieb
SK users’ MEETING – electronic services

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Európskym patentovým úradom a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu organizuje 20. - 21...

« PRVÁ< PREDOŠLÁ51 | 52 | 53 | 54 | 55

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky