Preskočiť na obsah Banner konferencie - Duševné vlastníctvo vo vzdelávacom systéme
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Aktuality

RSS


10.3.2010 Súťaž EÚ pre školy v oblasti boja proti falšovaniu a pirátstvu

Inšpirujte Vašich žiakov pri návrhu loga alebo pečiatky pre Európske stredisko pre monitorovanie falšovania a pirátstva a vytvorení krátkych príbehov, hier...

2.3.2010 Benoît Battistelli je novým prezidentom EPÚ

Dňa 1. marca 2010 Správna rada Európskej patentovej organizácie (EPO) zvolila trojštvrtinovou väčšinou Benoît Battistelliho z Francúzska za...

24.2.2010 Varovanie - neoficiálna registrácia

Niekoľko súkromných spoločností ponúka za poplatok majiteľom priemyselných práv ich zverejnenie, registráciu alebo evidenciu v rôznych databázach vedených...

18.2.2010 Štúdia o fungovaní systému ochranných známok v Európe

V novembri 2009 Max Planckov inštitút pre právo duševného vlastníctva, súťažné a daňové právo v Mníchove podpísal zmluvu s Európskou komisiou na...

15.1.2010 Uzatvorenie rokovaní medzi Európskou úniou a Švajčiarskom

Dňa 11. decembra 2009 sa skončili rokovania medzi Európskou úniou a Švajčiarskom s cieľom uzatvoriť bilaterálnu dohodu o ochrane ich zemepisných označení...

14.1.2010 Vyhláška k novému zákonu o ochranných známkach

Dňa 23. decembra 2009 bola v Zbierke zákonov SR zverejnená vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z...

16.12.2009 Pokrok v rokovaniach o patente Európskej únie

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť dosiahla na svojom zasadaní v dňoch 3. - 4. decembra 2009 v Bruseli politickú dohodu o vytvorení...

10.12.2009 Výsledky monitorovania prístupnosti webových stránok

Ministerstvo financií SR zverejnilo výsledky z 2. fázy monitorovania prístupnosti webových stránok, ktorá sa uskutočnila v období od 1. 7. 2009...

10.12.2009 Nový zákon o ochranných známkach

Dňa 8. decembra 2009 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Zákon nadobúda účinnosť 1...

25.11.2009 Regionálny seminár ÚPV ČR a WIPO

Regionálny seminár o úlohe duševného vlastníctva, najmä ochranných známok, označení pôvodu a zemepisných označení pri rozvoji a posilňovaní národných...

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky