Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Aktuality

RSS


16.11.2012 Bilaterálne stretnutie OHIM – ÚPV SR

Počas 44. zasadania Správnej rady Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) a 42. rokovania jeho Rozpočtového výboru (13. – 15. 11. 2012 Alicante,...

14.11.2012 Nemecké a rakúske ochranné známky v TMview

Do databázy systému TMview pribudli od 13. novembra 2012 údaje k viac ako 1,6 milióna nemeckým a 184 000 rakúskym ochranným známkam. Celkový počet...

8.11.2012 Návšteva z EPÚ

Na pozvanie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboša Knotha zavítali 6. – 7. novembra do úradu hostia z Európskeho patentového úradu v Mníchove...

31.10.2012 ĽUBOŠ KNOTH: Je potrebné zvýšiť povedomie o duševnom vlastníctve

Pri príležitosti Svetového dňa informovanosti o rozvoji (24. október) nezisková organizácia European Information Society Institute (EISi) spolu s...

24.10.2012 Pozvánka na odborný seminár Duševné vlastníctvo a transfer technológií

Odborný seminár, ktorý sa bude konať dňa 14. 11. 2012 je prvým zo série odborných seminárov NITT SK organizovaných Centrom vedecko-technických informácií...

23.10.2012 Organizačné zmeny

V Úrade priemyselného vlastníctva SR, v snahe zlepšiť a skvalitniť prácu, pokračovať v elektronizácii služieb, zvyšovať povedomie...

18.10.2012 Ponuka seminárov organizovaných strediskom patentových informácií PATLIB v CVTI SR v Bratislave

Stredisko patentových informácií PATLIB pôsobiace v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave pripravilo na 2. polrok 2012 sériu troch...

16.10.2012 Duševné vlastníctvo aktuálne - autorské pirátstvo a falšovanie výrobkov dnes (špecializovaný seminár)

Poznačte si v kalendári !!! Dňa 22. novembra 2012 sa uskutoční v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici pre členov združenia ELSA...

1.10.2012 Maltské ochranné známky sprístupnené v TMview

Do databázy systému TMview pribudli od 28. septembra 2012 údaje k viac ako 50 000 maltským ochranným známkam. Celkový počet...

1.10.2012 Elektronické služby ÚPV SR

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, zverejnilo písomné vyzvanie na národný projekt...

« PRVÁ< PREDOŠLÁ36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44ĎALŠIA >POSLEDNÁ »

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy