Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Aktuality

RSS


8.4.2016 Konferencia Duševné vlastníctvo na Slovensku XVI.

Pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva sa 26. apríla 2016 uskutoční v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici konferencia...

8.4.2016 Nové pravidlá správy národnej domény .sk

Komisia pre správu národnej domény .sk dňa 4. 4. 2016 schválila nové znenie pravidiel poskytovania domény najvyššej úrovne. Zásadnou zmenou, ktorá vstúpi...

5.4.2016 Stretnutie predstaviteľov ÚPV a SKPZ

Dnes sa v sídle ÚPV SR v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Úradu priemyselného vlastníctva SR na čele s predsedom...

4.4.2016 Krištáľový Merkúr 2015 - cena za inovácie

Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (BBRK SOPK) a Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, s cieľom...

1.4.2016 Vestník ÚPV SR č. 4/2016

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal Vestník ÚPV SR č. 4/2016....

23.3.2016 Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EU IPO) - nový názov pre najväčšiu agentúru EÚ

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) dnes zmenil svoj názov na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EU IPO). K tejto zmene dochádza na...

21.3.2016 Japonsko pristúpilo k Dohovoru o patentovom práve a k Singapurskému dohovoru o práve ochrannej známky

Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) ako depozitár medzinárodných zmlúv v oblasti duševného vlastníctva informuje, že...

16.3.2016 Zmena názvu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu

Dňa 23. marca 2016 nadobúda účinnosť nariadenie (EÚ) 2015/2424 v oblasti jednotného právneho titulu EÚ - ochrannej známky Spoločenstva. Nadobudnutie...

16.3.2016 23. marca 2016 nadobúda účinnosť nariadenie (EÚ) 2015/2424

Začiatkom roka 2016 sme na webovom sídle úradu informovali o publikácii právnych predpisov tzv. „známkového balíčka“ v Úradnom vestníku EÚ....

11.3.2016 Ján Bahýľ (1856 – 1916), držiteľ 17-tich patentov

Pri príležitosti stého výročia úmrtia Jána Bahýľa si predstavitelia Úradu priemyselného vlastníctva uctili jeho pamiatku na evanjelickom cintoríne pri...

« PRVÁ< PREDOŠLÁ13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21ĎALŠIA >POSLEDNÁ »

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy