Preskočiť na obsah Banner seminára - presmerovanie na aktualitu
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zverejnenie výzvy na trhové konzultácie

Zverejnenie výzvy na prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky „Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR II.“ podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie za účelom overenia si reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných hospodárskych subjektov, ktorými sú spoločnosti s predmetom podnikania v oblasti uskutočňovania stavieb a ich zmien. Konzultácie budú prebiehať v priestoroch sídla verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ určil nasledovné možné termíny konzultácií: 26. – 28. septembra 2018 vždy medzi 10:00 h a 12:00 h a medzi 13:00 h a 15:00 h. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť ponuku termínov, o čom poskytne informáciu v dostatočnom predstihu.

Výzva na trhové konzultácie (.pdf, 458 kB)

Kontaktná osoba:
Ing. Ľubica Gajdošová, riaditeľka Odboru ekonomiky 
048/4300130, 
e-mail: lubica.gajdosova@indprop.gov.sk

Dátum článku: 21.9.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky