Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. na "Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, komplexné poradenské služby - nadlimitná IT zákazka".

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Zabezpečenie procesu verejného obstarávania, komplexné poradenské služby - nadlimitná IT zákazka".
Lehota na zaslanie cenovej ponuky uplynie dńa 31.5.2021 o 10,00 hod.

Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve:

Výzva poradenstvo VO.pdf (0,1 MB)

Kontaktná e-mailová adresa: obstaravanie@indprop.gov.sk

Dátum článku: 21.5.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky