Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. na "Riadenie projektu a publicita – Manažment údajov ÚPV SR".

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Riadenie projektu a publicita – Manažment údajov ÚPV SR".

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Riadenie projektu a publicita – Manažment údajov ÚPV SR".
Lehota na zaslanie cenovej ponuky uplynie dňa 15.6.2021 o 10,00 hod.

Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch::

Riadenie a publicita projektu_PHZ_Cennik.xlsx (0,1 MB)

Vyzva Riadenie a publicita projektu_final_.pdf (0,3 MB)

Zmluva o poskytovani sluzieb_Manazment udajov_podporne cinnosti_final.pdf (0,5 MB)

Kontaktná e-mailová adresa: obstaravanie@indprop.gov.sk

Dátum článku: 28.5.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky