Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. na "Poskytovanie služby ochrany objektu ÚPV SR".

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Poskytovanie služby ochrany objektu ÚPV SR".

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky "Poskytovanie služby ochrany objektu ÚPV SR".
Lehota na zaslanie cenovej ponuky uplynie dňa 23.7.2021 o 10,00 hod.

Bližšie informácie nájdete v priloženej výzve:

Výzva - zabezpečenie strážnej služby 24 hod.pdf (0,1 MB)

Kontaktná e-mailová adresa: obstaravanie@indprop.gov.sk

Dátum článku: 15.7.2021

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky