Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie - "Komplexné zabezpečenie podpory, prevádzky a rozvoja aplikačnej a systémovej infraštruktúry a pripojenia do internetu a siete Govnet"

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na "Komplexné zabezpečenie podpory, prevádzky a rozvoja aplikačnej a systémovej infraštruktúry a pripojenia do internetu a siete Govnet"

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na Komplexné zabezpečenie podpory, prevádzky a rozvoja aplikačnej a systémovej infraštruktúry a pripojenia do internetu a siete Govnet. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 15.5.2020 o 13,00 hod miestneho času."

Bližšie informácie v priloženej výzve:
Výzva na zabezpečenie VO OCX.pdf (.pdf, 237 kB)

Súčasťou splnenia kritérií daných vo výzve je podpis Zmluvy o poskytovaní služieb v prílohe:
Zmluva o komplexnom zabezpečení podpory, prevádzky a rozvoja aplikačnej a systémovej infraštruktúry a pripojenia do internetu a siete Govnet (.pdf, 260 kB)

OPRAVA:
k výzve na verejné obstarávanie "Komplexné zabezpečenie podpory, prevádzky a rozvoja aplikačnej a systémovej infraštruktúry a pripojenia do internetu a siete Govnet" 

Úrad priemyselného vlastníctva SR upravuje vo výzve znenie doby trvania nasledovne:

Doba trvania zákazky : 24 mesiacov alebo do vyčerpania max limitu prostriedkov určených v PHZ
Lehota na predkladanie ponúk sa nemení.  

Ďakujeme za pochopenie

Dátum článku: 27.4.2020

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky