Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zverejnenie nariadenia o ochrannej známke EÚ v Úradnom vestníku EÚ

Dňa 16. júna 2017 bolo v Úradnom vestníku EÚ publikované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (kodifikované znenie).

Nariadenie EÚ/2017/1001 je dostupné na adrese externej web stránky s prístupom k zákonom Európskej únie eur-Lex.europa.eu.

Nariadenie EÚ/2017/1001 sa uplatňuje od 1. októbra 2017.

Dátum článku: 21.6.2017

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky