Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zverejnené patentové prihlášky a prihlášky úžitkových vzorov vo formáte PDF

Do databáz s vybratými údajmi z registra patentov a úžitkových vzorov pribudli zverejnené patentové prihlášky a zverejnené prihlášky úžitkových vzorov vo formáte PDF. Týmto boli verejnosti sprístupnené v elektronickej forme všetky patentové dokumenty vydané úradom od roku 1993.

Nové zverejnené prihlášky budú na internetovú stránku úradu dopĺňané priebežne po oznámení o ich zverejnení vo Vestníku ÚPV SR.

Dátum článku: 19.3.2010

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky