Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zmeny vykonávacieho predpisu - Madridský systém

ÚPV SR oznamuje, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oznámení č. 409/2012 Z. z. (čiastka 99) zverejnilo zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode. Zmeny boli prijaté dňa 9. októbra 2012 na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve a nadobudli platnosť 1. januára 2013.

Text zmien nájdete na nasledujúcej webovej stránke:
http://www.zbierka.sk/sk/ciastky/ciastka-99-2012

Dátum článku: 16.1.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky