Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

ÚPV SR informuje, že oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 86/2019 Z. z. boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci. Zmeny boli prijaté 2. októbra 2018 na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu a nadobudnú platnosť 1. júla 2019.

Text zmien nájdete na portáli Slov-Lex:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/86

Dátum článku: 25.4.2019

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky