Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

ÚPV SR informuje, že oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 180/2018 Z. z. boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci. Zmeny boli prijaté 11. októbra 2017 na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu a nadobudli platnosť 1. júla 2018.

Text zmien nájdete na portáli Slov-Lex:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/180

Dátum článku: 18.7.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky