Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

ÚPV SR informuje, že oznámeniami Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 154/2016 Z. z. a č. 169/2016 Z. z. boli v zbierke zákonov zverejnené zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci. Zmeny boli prijaté 14. októbra 2015 na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu a nadobudnú platnosť 1. júla 2016 a 1. júla 2017.

Texty zmien nájdete na portáli Slov-Lex:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/154
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/169

Dátum článku: 30.6.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky