Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zmeny vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci

ÚPV SR oznamuje, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v oznámení č. 400/2012 Z. z. (čiastka 98) zverejnilo zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci, ktoré boli prijaté 9. októbra 2012 na zasadnutí Medzinárodnej únie pre patentovú spoluprácu. Zmeny nadobudli platnosť 1. januára 2013.

Text zmien nájdete na nasledujúcej webovej stránke: http://www.zbierka.sk/sk/ciastky/ciastka-98-2012

Dátum článku: 23.1.2013

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky