Preskočiť na obsah
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zmeny Vykonávacieho predpisu a Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

ÚPV SR informuje, že oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 254/2018 Z. z. boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru). Zmeny boli prijaté 13. decembra 2017 rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie a nadobudli platnosť 1. apríla 2018.

Text zmien nájdete na portáli Slov-Lex:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/254

Zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

ÚPV SR informuje, že oznámením Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 256/2018 Z. z. boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru). Zmeny boli prijaté 13. decembra 2017 rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie a nadobudli platnosť 1. apríla 2018.

Text zmien nájdete na portáli Slov-Lex:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/256

Dátum článku: 3.10.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky