Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zmeny v zasielaní oznámení z Medzinárodného úradu WIPO prihlasovateľom alebo majiteľom medzinárodných ochranných známok

Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) bude od 30. 4. 2012 zasielať prihlasovateľom alebo majiteľom medzinárodných ochranných známok oznámenia o nedostatkoch v prihláškach podľa pravidiel 11 až 13 vykonávacieho predpisu formou doporučených zásielok.

Od 30. 4. 2012 začne medzinárodný úrad zasielať formou obyčajných zásielok nasledujúce oznámenia:

  • oznámenia o predbežnom odmietnutí založenom na námietkach podľa pravidla 17.3),
  • oznámenia o dočasnom stave medzinárodných ochranných známok podľa pravidla 18bis,
  • oznámenia o poskytnutí ochrany podľa pravidla 18ter.1,
  • oznámenia o neplatnosti medzinárodných ochranných známok podľa pravidla 19 vykonávacieho predpisu.
  • Ostatné druhy zásielok bude medzinárodný úrad zasielať rovnako ako doteraz.

    Podrobnejšie informácie o zmenách v zasielaní sú uvedené v ozname Medzinárodného úradu WIPO (Avis No 07/2012). Originál oznamu je na adrese:

    http://www.wipo.int/madrid/en/notices/

Dátum článku: 27.4.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky