Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zmeny v podávaní medzinárodných prihlášok podľa Zmluvy o patentovej spolupráci v elektronickej forme

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (úrad) ako prijímací úrad medzinárodných prihlášok podaných podľa Zmluvy o patentovej spolupráci oznamuje, že od 1. júla 2016 bude prijímať medzinárodné prihlášky podané v elektronickej forme prostredníctvom systému ePCT. Podávanie medzinárodných prihlášok prostredníctvom systému ePCT detailne popisujú príručky publikované na webovom sídle Svetovej organizácie duševného vlastníctva, najmä ePCT-Filing Guidelines a Applicant user guide (https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp).

Úrad ďalej oznamuje, že od 1. októbra 2016 nebude prijímať medzinárodné prihlášky v elektronickej forme podané prostredníctvom systémov PCT SAFE a EPO online filing.

Dátum článku: 30.5.2016

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky