Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zmena zákona o správnych poplatkoch

Dňa 12.10.2017 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnený zákon č. 242/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa v čl. V zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Novela zákona o správnych poplatkoch prináša s účinnosťou od 1.1.2018 zmeny aj v oblasti správnych poplatkov vyberaných za úkony a konania ÚPV SR (patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, dodatkové ochranné osvedčenia, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov, topografie polovodičových výrobkov).

Správne poplatky podľa novej právnej úpravy vyberá ÚPV SR v prípade, ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný po 31.12.2017.

Dátum článku: 1.1.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky