Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zmena zákona o správnych poplatkoch

Dňa 27.9.2012 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnený zákon č. 286/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela zákona o správnych poplatkoch prináša s účinnosťou od 1.10.2012 zmeny aj v oblasti správnych poplatkov vyberaných za úkony a konania ÚPV SR (patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky, dodatkové ochranné osvedčenia, označenia pôvodu výrobkov a zemepisné označenia výrobkov, topografie polovodičových výrobkov).
Správne poplatky podľa novej právnej úpravy vyberá ÚPV SR v prípade, ak bol podnet na úkon alebo konanie podaný po 30.9.2012.

Dátum článku: 27.9.2012

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky