Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zmena v poplatkoch PCT

Zmena v poplatkoch PCT

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) oznámila zmenu v poplatkoch za podanie medzinárodných prihlášok nasledovne:
Poplatok za podanie medzinárodnej prihlášky podanej 1. januára 2018 alebo neskôr predstavuje sumu 1163 €, ak celkový počet strán neprekočí 30 strán medzinárodnej prihlášky. Za každú stranu nad 30 strán sa platí poplatok 13 €.
Okrem uvedného, podaním medzinárodnej prihlášky elektronicky (ePCT) sa poplatok za podanie zníži o 175 € alebo o 262 €, ak ide o podanie medzinárodnej prihlášky v znakovom formáte xml.

Dátum článku: 30.1.2018

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky