Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Aktuality

Zmena prieskumu medzinárodných zápisov ochranných známok s vyznačením Európskej únie

Svetová organizácia duševného vlastníctva v Ženeve 6. novembra 2014 oznámila prihlasovateľom, majiteľom, úradom zmluvných strán a používateľom Madridského systému o medzinárodnej registrácii ochranných známok, že počnúc dňom 1. 10. 2014 Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) bude skúmať zoznam tovarov a služieb, uvedený v medzinárodných zápisoch ochranných známok určených na ochranu v Európskej únii.

V prípadoch medzinárodných ochranných známok, ako aj v prípadoch následných určení, oznámených OHIM-u od 1. 10. 2014 a po tomto dátume, OHIM preskúma zoznam tovarov a služieb z pohľadu dostatočnej jasnosti a presnosti. Ak OHIM zistí, že tovary a služby uvedené v zozname sú príliš široko vymedzené alebo vágne, bez dostatočnej jasnosti a presnosti, vykoná predbežné odmietnutie ochrany medzinárodnej ochrannej známky.

Zoznam 11 termínov, ktoré sú zo strany OHIM-u neakceptovateľné, je uvedený na internetovej adrese OHIM-u

Dátum článku: 10.12.2014

Vytlačiť obsah aktuálnej stránky